Båndtvang

29. mars 2019
skogbrannplakat-724x1024(002)
Bålforbud
26. april 2019
bandtvang_intro

bandtvang_intro

Fra 1.april til 1.oktober er det igjen båndtvang.

Snart begynner fuglene å hekke, og andre dyr går drektig, og for å unngå unødvendig stress for disse skal alle hunder gå i bånd fra 1.april. I flere av våre allmenninger kommer det etter hvert også både sau og ku på beite, så det er også for å skåne disse.

Vi håper alle overholder dette!

God tur!