Holter

Holter almenning

 

  • Årsberettning Holter Almenning 2016
  • Bruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad bygdeallmenninger, 1.1.2016
  • Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Holter Almenning
  • Bruksrettsytelser for Holter Almenning 
  • Mantallskjema for bruk ved eiendomsoverdragelse