Nannestad

Nannestad almenning

 

  • Bruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad bygdeallmenninger, 1.6.2015
  • Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Nannestad Almenning
  • Bruksrettsytelser for Nannestad Almenning 
  • Mantallskjema for bruk ved eiendomsoverdragelser