Forsalg til nye bruksregler for Holter Alm., Nannestad Alm. og Bjerke Alm.