Nedtapping av Kirkebygjermenningen

Politi
Politiøvelse i Nannestad Almenning
21. juni 2017
DSC_2126
Stengt kontor
7. juli 2017
Steinkistedam


Fra 1.8.2017 starter nedtappingen av Kirkebygjermenningen.

Steinkistedammen skal restaureres og derfor vil vannet bli tappet ned slik at man kan sette opp en ny «kiste» og sikre en stabil vannstand i fremtiden.

Hvis det er noen som har lyst til å bidra med noen dugnadstimer er det bare å blir med. Ta eventuelt kontakt på sten@infinitum.no eller sms til 97598558.

Det blir bra å få orden på demningen, stor takk til innsatsen rundt dette prosjektet.