Romeriks Almenningene

- består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad og Bjerke bygdealmenninger. Tilsammen forvalter vi 130 000 dekar med skog og utmark over tre kommuner, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.

Fra 1.april til 1.oktober er det igjen båndtvang.

Snart begynner fuglene å hekke, og andre dyr går drektig, og for å unngå unødvendig stress for disse skal alle hunder gå i bånd fra 1.april. I flere av våre allmenninger kommer det etter hvert også både sau og ku på beite, så det er også for å skåne disse.

Vi håper alle overholder dette!

God tur!

Aktuelt

Samarbeidspartnere