Politiøvelse i Nannestad Almenning

IMG_20170612_073750865
Vannskader i Nannestad Almenning
13. juni 2017
Steinkistedam
Nedtapping av Kirkebygjermenningen
30. juni 2017
Politi

Torsdag 22.6.2017 vil Politiet gjennomføre øvelse i Nannestad Almenning. Det kan være du som bruker av allmenningen denne dagen kan møte på uniformerte politi, politi biler og politi helikopter