Vedlikehold på broene over Rotua

Anleggsvirksomhet i Holter Almenning
31. mai 2019
pexels-photo-110121
God sommer!
1. juli 2019
12468

Uke 27 vil det startes vedlikehold på broene over Rotua i Nannestad Almenning. Første broa som tas vil være broa nedstrøms Bjertnessjøen. Anleggsområdet vil sikres med sauenetting og merkebånd. Når arbeidet pågår, ca. en uke per. bro, vil et ikke være mulig å passere. Med andre ord det vil ikke være mulig å kjøre rundt Bjertnessjøen. Arbeidet vil gå i etapper gjennom juli måned.