Avlysning av årsmøter

Årsmøter i allmenningene avlyst:

Grunnet coronasituasjonen er årsmøtene i følgende allmenninger avlyst og/eller utsatt til andre halvår.

  • Bjerke Almenning
  • Eidsvoll Almenning
  • Gjerdrum Almenning
  • Holter Almenning
  • Nannestad Almenning
  • Ullensaker Almenning

Årsmeldinger med regnskap er å finne på https://www.romeriks-almenningene.no/ og https://eidsvoll-almenning.no/, fra midten av april.

Innkalling til årsmøtene når dette blir aktuelt, sendes samtlige bruksberettigede

 

Vedlagt under ligger to dokumenter med godkjennelse fra departementet ang. utsettelse av årsmøter.