Velkommen til
Romeriks Almenningene

Romeriks Almenningene

– består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad, Bjerke bygdealmenninger og Eidsvoll Almenning. Tilsammen forvalter vi 184 000 dekar over 4 kommuner med skog og utmark, i Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Eidsvoll kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.
Publisert:
Det går mot vår og årsmøter for alle våre allmenninger.
Datoer for årsmøter i alle våre allmenninger. Saker som det er ønsket at årsmøtet skal uttale seg om sendes skriftig til styret senest 1 uke før årsmøtet.
Hogst Fløtten vinter 23
Publisert:
Tømmerhogst på Nordåsen
Bjerke Almenning samt en grunneier, gjennomfører nå hogst i området sør for Nordåsen Skistadion. Det vil med andre ord bli mye tømmerkjøring i Nordåsvegen i månedene som kommer, så vi...
Publisert:
Julestengt kontor
Da var det jul igjen, også for oss i allmenninga. Allmenningskontoret på Maura er ubemanna lille julaften, samt hele romjula. Vi er tilbake på kontoret mandag 2. januar 2023. Vi...
Publisert:
Stengte veier 23.11.22
Som følge av siste dagers snøfall har vi idag stengt følgende veier for vintersesongen:  Veien rundt Bjertnessjøen i Nannestad Almenning  Veiene ved Gresakervangen i Holter Almenning Nordåsen i Bjerke Almenning...
Publisert:
Kvote hjortejakt per 02.11.22
Det er i dag skutt hjort i Nannestad allmenningene, voksen bukk. Gjenstående kvote på hjort i allmenningene i Nannestad er: 3 kalv 1 hunndyr (1,5 år og eldre) 1 spissbukk...
Publisert:
Sørsetervegen er åpen.
Tidligere i år stengte vi Sørsetervegen for sommeren, av hensyn til beitedyrene. Vegen er nå åpen for allmenn ferdsel igjen. Nannestad Almenning
Publisert:
Entrepenør for snørydding søkes.
Bjerke Almenning og Vollaugdalen Mølle AS søker entrepenør for flerårig avtale på snørydding av allmenningens veger, utfartsparkeringer og forretningsområder på Nordåsen og i Maura, i Nannestad kommune. For mer informasjon,...
Bjertnessjøvegen vil torsdag 1.9.2022 være stengt pga vegarbeid
Publisert:
Bjertnessjøvegen stenges
Bjertnessjøvegen vil torsdag 1.9.22 mellom kl 07.00 og 16.00 være stengt pga vegarbeid. Vegen vil måtte graves over og det vil ikke være fremkommelig med bil. Nannestad Almenning
Last inn flere saker