Hjortejakt 2022

Gråbakkvangen
11. august 2022
Losbyhytta
1. februar 2023

Valdet Nannestad Allmenningene består av Bjerke, Nannestad og Holter Almenning på tilsammen 85 000 dekar.

Jakttid er 1.september til 23.desember, med opphold de første syv dagene i elgjakta, f.o.m 5.oktober – 11.oktober.

50 obligatoriske treningsskudd skal dokumenteres ved jakt på hjort i Nannestad Almenning og Holter Almenning.

Det er ikke lov å benytte løs hund før 15.september. Fra 15.september til 5.oktober skal gyldig sauerenhetsbevis kunne fremvises.

Det er ikke tillatt med bruk av termisk sikte.

De til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer fastsatt av aktuell myndighet skal følges. Herunder tilgang på godkjent ettersøks ekvipasje.

Det er to muligheter for å jakte hjort i Nannestad Allmenningene.

  1. Elgjaktlagene kan felle hjort innenfor lagets jaktfelt, hele perioden.
  2. En kan løse jaktkort på småvilt eller rådyr i en av allmenningene ellers hos en av de lokale jeger- og fiskeforeningene, der allmenningen er en del av ett større jaktkortområde. Følgende vil i så tilfelle gjelde for de forskjellige allmenningenes eiendommer.

Eiendom Hvem kan jakte hjort ved kjøp av jaktkort

Bjerke Almenning, Granlia Nannestad JFF – Bruksberettigede – Leietakere av hytter

Bjerke Almenning, Nordåsen Bjerke JFF – Bruksberettigede – Leietakere av hytter

Nannestad Almenning Nannestad JFF – Bruksberettigede – Leietakere av hytter

Holter Almenning Holter JFF – Bruksberettigede – Leietakere av hytter – Rådyrjegere i allmenningen

Felt dyr eller skudd mot dyr skal innrapporteres umiddelbart, før viltet tas ut av skogen. Veiing av slaktet skal skje senest to dager etter felling. Veiing skal utføres av godkjent kontrollør.

Pris, 75 kr/kg uavhengig av type dyr, min.pris kr 1500,-

NB! Alle skudd mot dyr skal innrapporteres også der det antas å være bom.

Kvote 2022

  • 3 kalv
  • 1 hunndyr (1,5 år og eldre)
  • 1 hanndyr (1,5 år/spissbukk)
  • 1 hanndyr (2,5 år og eldre)

Jegeren er selv ansvarlig for å sjekke fellingstallene før det skal jaktes. Alle fellingstall blir lagt ut forløpende på hjemmesiden til Allmenningsdrift Romerike SA.

Valdets kontaktperson er Espen Asakskogen tlf 948 47 470