Velkommen til
Romeriks Almenningene

Romeriks Almenningene

– består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad, Bjerke bygdealmenninger og Eidsvoll Almenning. Tilsammen forvalter vi 184 000 dekar over 4 kommuner med skog og utmark, i Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Eidsvoll kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.
Publisert:
Veinytt
Idag er samtlige sommerveier åpnet i Gjerdrum Almenning. Veiene har fått litt juling i vinter, og dette skal rettes på med sommervedlikehold. Holter Almenning er nå åpen inn til Storøyungen....
Publisert:
Stengt vei Holter Almenning
Uke 21 vil Holter Almenning igangsette skifte av to broer langs Øyungsvegen. Vegen vil måtte graves over og det vil ikke være mulig å kjøre inn i allmeningen i denne...
Publisert:
Oppdatering stengte veier
Vi mottar mange henvendelser vedrørende veiene våre for tiden, og vi har nå lagt ut oppdatert veirapport på vår facebook-side. Følg oss gjerne her: Allmenningsdrift Romerike – Facebook.
Publisert:
Rådyrjakt Ullensaker Almenning
I år trekkes rådyrjakten for perioden 2024-2026. Dette gjelder jakt i Holtmarka og Ingjersmarka, To lag i Holtmarka og ett i Ingjersmarka. Tildeling av dyr er ikke gjort og er...
Publisert:
Kjørebegrensning på Øyungsvegen
Øyungsvegen inn i Holter Almenning er inntil videre stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Broene over Krabekken, bekken ved Nybergshytta og Eiksbekken har en teknisk tilstand som ikke...
Publisert:
Årsmøter 2024
Her følger oversikt over tid og sted for årsmøtene: Holter Almenning tirsdag 16.april kl 19.00 på Trugstad Gård. Eidsvoll Almenning torsdag 18.april kl 19.00 på Gullverket Samfunnshus. Gjerdrum Almenning fredag...
Publisert:
Vei- og føreoppdatering
Samtlige veier i Eidsvoll Almenning er nå stengt pga teleløsning. Inntil videre holder det seg godt på Nordåsen og Romeriksåsen, men vi anbefaler alle å kjøre pent og se seg...
Publisert:
Publisering av årsmelding og valgkomiteens innstilling
Årsmeldinger for 2023 og valgkomiteens innstilling for 2024 for alle allmenningene kommer fortløpende, under fanen Bruksrett.
Publisert:
Manntall for allmenningsvalget 2024
Manntallet for Bjerke, Gjerdrum, Holter, Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker allmenninger er lagt ut til gjennomsyn på allmenningskontoret i Maura fra 31.01.2024. Manntallet for Eidsvoll Almenning er også å finne utlagt...
Publisert:
Justerte bruksrettsytelser i Bjerke Almenning
For å imøtekomme den generelle prisveksten og med det økte kostnader for de bruksberettigede, har styret i Bjerke Almenning vedtatt å gjøre endringer på bruksrettsytelsene. Justeringene er gjeldende fra og...
Last inn flere saker