Velkommen til
Romeriks Almenningene

Romeriks Almenningene

– består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad, Bjerke bygdealmenninger og Eidsvoll Almenning. Tilsammen forvalter vi 184 000 dekar over 4 kommuner med skog og utmark, i Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Eidsvoll kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.
450531226_960608702533898_5702364669566115481_n
Publisert:
Stengt kontor i sommer
Nå har kontorhunden blitt feriehunden. Det gjelder også kontoret til Allmenningsdrift Romerike SA. Vi tar ferie et par uker og kontoret vil være stengt en stund. Hvis det er noe...
Publisert:
Utbedring av bru i Holter Almenning
I uke 31 fortsetter arbeidet med å utbedre den siste brua i Holter Almenning, ved Eiksbekken. Det vil si at vegen videre innover blir stengt. Vi forventer at arbeidet tar...
Publisert:
Ledige hytter
Vi har nå tre hytter ledige for åremålsleie, i henholdvis Bjerke og Eidsvoll Almenning. Kjønstadsetra på Nordåsen er en større, flott hytte ledig for åremålsleie i Bjerke Almenning – klar...
Publisert:
Tynning på Nordåsen ved Vikkelihytta
Bjerke Almenning skal de kommende dagene tynne granskog fra parkeringen ved Vikkelihytta og opp mot Engersetra. Lia er bratt, og muligheter for driftsveger for å få ut tømmeret få. Vi...
Publisert:
Maskiner og utstyr til salgs
Nannestad Almenning selger maskiner og utstyr. Klikk på navnet for å komme til finn-annonse: Timberjack 225d 1980 Kockum 84-31 Hanomag 33c Dieseltank og veiskrape Ring tlf 99 69 24 41...
Publisert:
Åpne sommerveier
Samtlige sommerveier er nå åpne i alle allmenninger. OBS. I Holter Almenning er det ikke tillatt med kjøretøy over 3,5 tonn i totalvekt fra Gressåkervangen og videre innover, pga utbedring...
Publisert:
Veinytt
Idag er samtlige sommerveier åpnet i Gjerdrum Almenning. Veiene har fått litt juling i vinter, og dette skal rettes på med sommervedlikehold. Holter Almenning er nå åpen inn til Storøyungen....
Publisert:
Stengt vei Holter Almenning
Uke 21 vil Holter Almenning igangsette skifte av to broer langs Øyungsvegen. Vegen vil måtte graves over og det vil ikke være mulig å kjøre inn i allmeningen i denne...
Publisert:
Oppdatering stengte veier
Vi mottar mange henvendelser vedrørende veiene våre for tiden, og vi har nå lagt ut oppdatert veirapport på vår facebook-side. Følg oss gjerne her: Allmenningsdrift Romerike – Facebook.
Publisert:
Rådyrjakt Ullensaker Almenning
I år trekkes rådyrjakten for perioden 2024-2026. Dette gjelder jakt i Holtmarka og Ingjersmarka, To lag i Holtmarka og ett i Ingjersmarka. Tildeling av dyr er ikke gjort og er...
Last inn flere saker