Velkommen til
Romeriks Almenningene

Romeriks Almenningene

– består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad, Bjerke bygdealmenninger og Eidsvoll Almenning. Tilsammen forvalter vi 184 000 dekar over 4 kommuner med skog og utmark, i Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Eidsvoll kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.
Publisert:
Ledige hytter
Vi har nå tre hytter ledige for åremålsleie, i henholdvis Bjerke og Eidsvoll Almenning. Kjønstadsetra på Nordåsen er en større, flott hytte ledig for åremålsleie i Bjerke Almenning – klar...
Publisert:
Tynning på Nordåsen ved Vikkelihytta
Bjerke Almenning skal de kommende dagene tynne granskog fra parkeringen ved Vikkelihytta og opp mot Engersetra. Lia er bratt, og muligheter for driftsveger for å få ut tømmeret få. Vi...
Publisert:
Maskiner og utstyr til salgs
Nannestad Almenning selger maskiner og utstyr. Klikk på navnet for å komme til finn-annonse: Timberjack 225d 1980 Kockum 84-31 Hanomag 33c Dieseltank og veiskrape Ring tlf 99 69 24 41...
Publisert:
Åpne sommerveier
Samtlige sommerveier er nå åpne i alle allmenninger. OBS. I Holter Almenning er det ikke tillatt med kjøretøy over 3,5 tonn i totalvekt fra Gressåkervangen og videre innover, pga utbedring...
Publisert:
Veinytt
Idag er samtlige sommerveier åpnet i Gjerdrum Almenning. Veiene har fått litt juling i vinter, og dette skal rettes på med sommervedlikehold. Holter Almenning er nå åpen inn til Storøyungen....
Publisert:
Stengt vei Holter Almenning
Uke 21 vil Holter Almenning igangsette skifte av to broer langs Øyungsvegen. Vegen vil måtte graves over og det vil ikke være mulig å kjøre inn i allmeningen i denne...
Publisert:
Oppdatering stengte veier
Vi mottar mange henvendelser vedrørende veiene våre for tiden, og vi har nå lagt ut oppdatert veirapport på vår facebook-side. Følg oss gjerne her: Allmenningsdrift Romerike – Facebook.
Publisert:
Rådyrjakt Ullensaker Almenning
I år trekkes rådyrjakten for perioden 2024-2026. Dette gjelder jakt i Holtmarka og Ingjersmarka, To lag i Holtmarka og ett i Ingjersmarka. Tildeling av dyr er ikke gjort og er...
Publisert:
Kjørebegrensning på Øyungsvegen
Øyungsvegen inn i Holter Almenning er inntil videre stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Broene over Krabekken, bekken ved Nybergshytta og Eiksbekken har en teknisk tilstand som ikke...
Publisert:
Årsmøter 2024
Her følger oversikt over tid og sted for årsmøtene: Holter Almenning tirsdag 16.april kl 19.00 på Trugstad Gård. Eidsvoll Almenning torsdag 18.april kl 19.00 på Gullverket Samfunnshus. Gjerdrum Almenning fredag...
Last inn flere saker