Velkommen til
Romeriks Almenningene

Romeriks Almenningene

– består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad, Bjerke bygdealmenninger og Eidsvoll Almenning. Tilsammen forvalter vi 184 000 dekar over 4 kommuner med skog og utmark, i Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Eidsvoll kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.
Publisert:
Årsmøter 2024
Her følger oversikt over tid og sted for årsmøtene: Holter Almenning tirsdag 16.april kl 19.00 på Trugstad Gård. Eidsvoll Almenning torsdag 18.april kl 19.00 på Gullverket Samfunnshus. Gjerdrum Almenning fredag...
Publisert:
Vei- og føreoppdatering
Samtlige veier i Eidsvoll Almenning er nå stengt pga teleløsning. Inntil videre holder det seg godt på Nordåsen og Romeriksåsen, men vi anbefaler alle å kjøre pent og se seg...
Publisert:
Publisering av årsmelding og valgkomiteens innstilling
Årsmeldinger for 2023 og valgkomiteens innstilling for 2024 for alle allmenningene kommer fortløpende, under fanen Bruksrett.
Publisert:
Manntall for allmenningsvalget 2024
Manntallet for Bjerke, Gjerdrum, Holter, Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker allmenninger er lagt ut til gjennomsyn på allmenningskontoret i Maura fra 31.01.2024. Manntallet for Eidsvoll Almenning er også å finne utlagt...
Publisert:
Justerte bruksrettsytelser i Bjerke Almenning
For å imøtekomme den generelle prisveksten og med det økte kostnader for de bruksberettigede, har styret i Bjerke Almenning vedtatt å gjøre endringer på bruksrettsytelsene. Justeringene er gjeldende fra og...
Publisert:
Justerte satser for bruksrettsytelser i Holter Almenning
For å imøtekomme den generelle prisveksten og med det økte kostnader for de bruksberettigede, har styret i Holter Almenning vedtatt å justere opp bruksrettsytelsene der dette gis i faste kr....
Publisert:
Nye priser på veiavgift
Fra 01.01.24 gikk satsene på veiavgift i Eidsvoll Almenning og Gjerdrum Almenning opp. Nye priser er som følgende: Enkeltpassering kr 60,- Årsabonnement kr 600,- Mer informasjon vedrørende veiavgift finner du...
Publisert:
Ledig hytte i Holtmarka
Vi har en eldre, sjarmerende tømmerhytte ledig for åremålsleie i Ullensaker Almenning. Hytta ligger flott til i fredelige Holtmarka, og det følger muligheter for både vedteig og rådyrjakt. All interesse...
Publisert:
Stengte veier på Nordåsen
Snø og skispor tar nå over veiene på Nordåsen i Bjerke Almenning, og veiene videre fra utfartsparkeringen er stengt for sesongen.  
Publisert:
Informasjon om vedteiger
Etterspørselen etter vedteiger er stor og hver tildeling betinger bruk av administrasjonens ressurser. Område må stedfestes, det må settes opp avtale ift. HMS og det må gjøres miljøsjekk. Dette har...
Last inn flere saker