Romeriks Almenningene

- består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad og Bjerke bygdealmenninger. Tilsammen forvalter vi 130 000 dekar med skog og utmark over tre kommuner, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.


Båter ved Honsjøen og Store Vikka i Bjerke Almenning, Nordåsen

Alle båter som ikke er merket med navn og hvor eier ikke har avtale med Bjerke Almenning om å ha båt ved Honsjøen eller Store Vikka på allmenningens grunn, vil etter 15 juni fjernes av grunneier. Båtene vil bli lagt i opplag på allmenningskontoret i Maura og kan hentes ut mot betaling av frakt og medgått tid for allmenningen.

Er det ønske om å ha båt fast ved et av disse to vannene er det mulig, ved å kontakte Bjerke Almenning for inngåelse av kontrakt på båtplass. En båtplass vil årlig faktureres med kr. 300 i administrasjonsgebyr.


Stengte veger, åpne veger og båndtvang 28 mai. 2020

  • Gjerdrum Almenning, alle veger som skal være åpne for allmenn ferdsel er åpne.
  • Holter Almenning, alle veger som skal være åpne for allmenn ferdsel er åpne.
  • Nannestad Almenning, vegen rundt Bjertnessjøen er åpen. Vegen inn til Råbjørn er åpen inn til Tangetjernet.
  • Bjerke Almenning, vegen opp til Honsjøen og Vikka er åpen.

Husk BÅNDTVANG, det er yngletid i skogen og viltet trenger ro, og det er nå også begynt å komme beitedyr på skauen.

God tur!


Skogbrannfare

I overgangen mellom vinter og vår og før vegetasjonen har rukket å bli grønn, blir skogbunnen fort veldig tørr uten nedbør. Gammel kvist som ligger på bakken, og tørre kratt gjør også at brannfaren øker.

Med stedvis tørr vegetasjon i lavlandet i en rekke fylker i Sør-Norge advares det mot å gjøre opp ild i skog og mark før det kommer påfyll av nedbør.

Det nasjonale bålforbudet gjelder først fra 15. april, men det lokale kommunestyret kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det.

Respekter bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

skogbrannplakat_2019utg-page-001.jpg (width462)

Klikk for større bilde


Fra 1.april til 1.oktober er det igjen båndtvang!

Snart begynner fuglene å hekke og annet vilt går drektige, og for å unngå unødvendig stress for disse skal alle hunder fra 1.april holdes i bånd!

I våre allmenninger er det i tillegg også en del beitedyr som blir sluppet på skauen, så det er også for å skåne disse.

God tur!


Årsmøter utsatt

Grunnet dagens situasjon er årsmøtene i Ullensaker, Bjerke, Nannestad, Holter og Gjerdrum Almenning utsatt.


 

Hogst i Gjerdrum Almenning

Det vil fremover foregå sluttavvirkning i Gjerdrum Almenning, nærmere bestemt langs Gruebakkvegen, ved Gruvebakken og over mot grensa til Holter Almenning.
Det skal avvirkes 4 500 m3, og mye av tømmeret vil bli kjørt ut på Raumerrittløypa. Stier og løyper i skogen vil kunne bli i dårlig forfatning og lite egnet for turbruk. Dette vil bli utbedret når tømmeret er kjørt ut og de klimatiske forholdene tilsier at vi kan rette opp skadene. Skogsdrifta i Gjerdrum Almenning drives etter skogbrukets miljøstandarder og tømmeret leveres til Glommen Mjøsen Skog SA.

✓ Tømmeret kan rase.

✓ Det er ikke tillatt med lek og klatring på tømmerlunnene (tømmerhaugene).

✓ Pass på at sjåførene i skogsmaskinene ser deg og oppnå øyekontakt før du passerer.

✓ Hold avstand.

✓ Ikke parker på snuplass ved tømmerunnene. Hele snuplassen trengs til å snu tømmerbilene.

God tur!

 


Aktuelt

6. september 2019
hjort2

Hjortejakt 2019

Valdet Nannestad Allmenningene består av Bjerke, Nannestad og Holter Almenning på til […]
31. mai 2019
Anleggsvirksomhet i Holter Almenning
Det vil frem til utgangen av september foregå anleggsvirksomhet i hovedvegen i […]
2. januar 2019
Youpark_intro

Brukermanual – youpark.no

11. september 2018
Hjort Johannes

Hjortejakt 2018

26. september 2017
elg_intro

Elgjakt og friluftliv

4. september 2017
WP_20150707_006

Nordåsen

22. juli 2016
dsc_1835

Turmål

Å våkne til en slik utsikt kan ikke være feil. Vi har […]
12. juli 2016
pic

Søppel

Søppel er ofte et problem ute i marka, det kan da være […]
Samarbeidspartnere