Holter

Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Holter Almenning

Bruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad bygdeallmenninger

Beitebruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad

Bruksrettsytelser for Holter Almenning

Mantallskjema for bruk ved eiendomsoverdragelse

Regler for slipp av hund i Holter Almenning