Friluftsliv

Ut på tur

Nå er det ingen unskyldning lenger, underlaget er ikke ujavnt, det er utedo i nærheten og ja, det er bord og krakker der. Vi snakker om de tre leirplassene i våre tre almenninger, en i hver . Honsjøen. Sørsetervangen/Dalstjern og Tjenntjenn.

Allemannsretten

I Nannestad almenningene som ellers i landet står du/dere fritt til å benytte utmarka til rekreasjon. Men her som ellers må dere følge lover og reglenr i henhold til "Lov om friluftslivet" . Prinsippet med allemannsretten er at ferdselen i marka ikke skal føre til utilbørlig skade for eier eller bruker, og ikke være til utilbørlig plage for privatlivets fred.