Bjerke

Bjerke Almenning

Årsmelding med regnskap og balanse for Bjerke Almenning

Valgkomiteens innstilling

Årsmøteinnkalling

Bruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad bygdeallmenninger

Beitebruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad

Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Bjerke Almenning 

Bruksrettsytelser for Bjerke Almenning

Mantallskjema for bruk ved eiendomsoverdragelser