Bjerke

Bjerke almenning

Årsmelding med regnskap og balanse for Bjerke Almenning

Valgkomiteens innstilling

Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Bjerke Almenning

Beitebruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad

Bruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad bygdeallmenninger

Bruksrettsytelser for Bjerke Almenning

Mantallskjema for bruk ved eiendomsoverdragelser