Bjerke

Bjerke almenning

Årsmelding med regnskap og balanse for Bjerke Almenning 2018

Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Bjerke Almenning

Bruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad bygdeallmenninger

Beitebruksregler for Bjerke, Holter og Nannestad

Bruksrettsytelser for Bjerke Almenning

Mantallskjema for bruk ved eiendomsoverdragelser