Almenninger

Gjerdrum

Denne statsallmenningen er plassert i søndre del av Romeriksåsen,

bestående av ca. 31 000 dekar skog og utmark. Almenningen er et yndet mål for jakt, fiske og friluftsliv. Det kryr av stier, skiløyper, hytter, bålplasser, fiskevann, jaktområder, sopp og bær. Nærheten til Oslo og Gardermoen glemmes fort i marka, her har man gode muligheter til å finne «roen» og nyte den sammen med skogens konge, elgen. I Gjerdrum Almenning er alle velkomne, god tur!

Bjerke

Brer seg utover Romeriksåsen og Nordåsen i Nannestad kommune.

Totalt dekker eiendommene ca. 31 000 dekar med skog og utmark. Innenfor allmenningen kryr det av sjøer, elver, hytter, skiløyper, bålplasser, jaktmuligheter, blåbærtuer og andre gode grunner til å komme seg opp og ut i marka. Tatt i betraktning at områdene ligger nære storbyen Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen, finner man roen og stillheten i Romeriksåsen. Dette er Romerikes grønne lunge! Her er alle velkomne til å nyte naturen.

Nannestad

Denne bygdealmenningen brer seg utover Romeriksåsen i Nannestad kommune

Med utfartsstedet Sjunken som et naturlig startpunkt. Totalt dekker eiendommene ca. 27 000 dekar med skog og utmark. Innenfor allmenningen kryr det av sjøer, elver, hytter, skiløyper, bålplasser, jaktmuligheter, blåbærtuer og andre gode grunner til å komme seg opp og ut i marka. Tatt i betraktning at områdene ligger nære storbyen Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen, finner man roen og stillheten i Romeriksåsen. Dette er Romerikes grønne lunge! Her er alle velkomne til å nyte naturen.

Ullensaker

Dette er en eiendom som er noe fragmentert, men derav meget variert og flott.

Fra utkikkspunktet på Hovinfjellet til ravinedaler på Hilton og storskogen i Holtmarka. Dette er flotte områder for korte og lange turer. Det er gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. På de forskjellige teigene finnes det gode turstier, skiløyper, fiskevann, bålplasser og jaktmuligheter. Områdene ligger rundt om kring på Øvre-Romerike og er lett tilgjengelige for allmenheten. Vi ønsker alle velkomne, god tur!

Holter

Denne bygdealmenningen brer seg utover Romeriksåsen i Nannestad kommune

Med utfartsstedet Gressåkervangen som et naturlig startpunkt. Totalt dekker eiendommene ca. 30 000 dekar med skog og utmark. Innenfor allmenningen kryr det av sjøer, elver, hytter, skiløyper, bålplasser, jaktmuligheter, blåbærtuer og andre gode grunner til å komme seg opp og ut i marka. Tatt i betraktning at områdene ligger nære storbyen Oslo og hovedflyplassen på Gardermoen, finner man roen og stillheten i Romeriksåsen. Dette er Romerikes grønne lunge! Her er alle velkomne til å nyte naturen.

Eidsvoll

Skogeiendommen er ca 55 000 daa og her drives et aktivt skogbruk. Det er også et rikt friluftsliv. Ca 50 km med godt opparbeidet og vedlikeholdt skogsbilvei gir god adkomst til skogområdene. I sommerhalvåret er veiene åpne for alminnelig ferdsel, men en må betale vegavgift. På vinteren når det er nok snø til skiløyper brøytes vegene fram til løypene. Det er satt opp et antall gapahuker med bålplass og ved som er til bruk for allmennheten. Eidsvoll er en jord- og skogbrukskommune som ligger på Øvre Romerike. Kommunen ligger sentralt plassert midt imellom Oslo-Gjøvik-Kongsvinger-Hamar og kun 15 km fra Gardemoen. Innbyggerantallet er drygt 20 000 men tilflyttingen og nybyggingen er stor.