Om oss

Skogsturen tar du selvfølgelig i Romeriks Almenningene!

-Vi ønsker deg en riktig god tur!

Romeriks Almenningene består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad og Bjerke bygdealmenninger. Tilsammen forvalter vi 130 000 dekar med skog og utmark over tre kommuner, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.

Du finner åpne ljørkoier og gapahuker med ildsted til fri bruk! Fiskeplasser for funksjonshemmede, utleiehytter og plasser for villmarkscamping. Og så mye mye mer..

Espen Asakskogen

Almenningsbestyrer


948 47 470 - espen@rom-alm.no
Rolf Johannes Enersen

Almenningsmedarbeider, skog og utmarksforvalter

948 47 470 - johannes@rom-alm.no


Vår postadresse er: Pb.24, 2032 Maura

Vår besøksadresse er: Nordåsvegen 5, 2032 Maura
Du finner oss i 2. etg. over Felleskjøpet sin butikk