Åpne sommerveier

Åpne sommerveier

Publisert

Samtlige sommerveier er nå åpne i alle allmenninger.

OBS. I Holter Almenning er det ikke tillatt med kjøretøy over 3,5 tonn i totalvekt fra Gressåkervangen og videre innover, pga utbedring av bro.

Det er nå sluppet beitedyr i skogen, så kjør forsiktig, ta hensyn og se dere godt for langs veiene.

Det er fortsatt båndtvang, hvilket innebærer at det er forbudt for alle hunder, som ikke faller under Hundeloven §9, og løpe løs. Hold hunden din i bånd. Båndtvangen håndheves etter gitte lovverk.

Det er også bålforbud, strengt forbudt med åpen ild i all utmark. Overholdes ikke dette forbudet, kan veiene bli stengt.

 


 

All summer roads are now open in all public areas.

However, grazing animals have now been released into the forest, so drive carefully and look carefully when you drive.

There is still a leash requirement, which means that it is forbidden for all dogs, which do not fall under Section 9 of the Dog Act, to run loose. Keep your dog on a leash. The bond is enforced according to given legislation.

There is also a ban on bonfires, open flames are strictly prohibited in all outback. If this prohibition is not observed, the roads may be closed.