Det går mot vår og årsmøter for alle våre allmenninger.

Det går mot vår og årsmøter for alle våre allmenninger.

Publisert

Her kommer en oversikt over tid og sted:

Holter Almenning – Tirsdag 18.april kl 19.00. Sted: Trugstad Gård.

Eidsvoll Almenning – Torsdag 20.april kl 19.00. Sted: Gullverket Samfunnshus.

Gjerdrum Almenning – Fredag 21.april kl 19.00. Sted: Gjerdrum Kulturhus, små- og storskolen.

Nannestad Almenning – Tirsdag 25.april kl 19.00. Sted: Kringler Gjestegård.

Ullensaker Almenning – Torsdag 27.april kl 10.00. Sted: Herredshuset, Jessheim.

Bjerke Almenning – Fredag 28.april. Sted: Vollaugdalen Mølle.

Saker som det er ønsket at årsmøtet skal uttale seg om sendes skriftig til styret senest 1 uke før årsmøtet.

Alle bruksberettigede vil motta innkalling i posten.