Entrepenør for snørydding søkes.

Entrepenør for snørydding søkes.

Publisert

Bjerke Almenning og Vollaugdalen Mølle AS søker entrepenør for flerårig avtale på snørydding av allmenningens veger, utfartsparkeringer og forretningsområder på Nordåsen og i Maura, i Nannestad kommune. For mer informasjon, ring 948 47 470. Anbud sendes post@rom-alm.no.

Frist for innsendelse av tilbud er 15. september 2022.