Justerte bruksrettsytelser i Bjerke Almenning

Justerte bruksrettsytelser i Bjerke Almenning

Publisert

For å imøtekomme den generelle prisveksten og med det økte kostnader for de bruksberettigede, har styret i Bjerke Almenning vedtatt å gjøre endringer på bruksrettsytelsene. Justeringene er gjeldende fra og med 01.01.2024.

For nye satser, følg lenke Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Bjerke Almenning 01.01.2024.

For tiltak utført før 01.01.2024 utbetales bruksrettsytelser i henhold til Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Bjerke Almenning 01.01.2022.