Justerte satser for bruksrettsytelser i Holter Almenning

Justerte satser for bruksrettsytelser i Holter Almenning

Publisert

For å imøtekomme den generelle prisveksten og med det økte kostnader for de bruksberettigede, har styret i Holter Almenning vedtatt å justere opp bruksrettsytelsene der dette gis i faste kr. beløp. Justeringen er opp med 20 %, avrundet til hele beløp, gjeldende fra og med 1.1.2024.

For nye satser, følg lenke Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Holter Almenning (01.01.2024).

For tiltak utført før 1.1.2024 utbetales bruksrettsytelser i henhold til Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Holter Almenning (01.01.2019).