Kjørebegrensning på Øyungsvegen

Kjørebegrensning på Øyungsvegen

Publisert

Øyungsvegen inn i Holter Almenning er inntil videre stengt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Broene over Krabekken, bekken ved Nybergshytta og Eiksbekken har en teknisk tilstand som ikke tillater kryssing med kjøretøy over 3,5 tonn. Broene skal byttes nå første halvår 2024.