Manntall for allmenningsvalget 2024

Manntall for allmenningsvalget 2024

Publisert

Manntallet for Bjerke, Gjerdrum, Holter, Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker allmenninger er lagt ut til gjennomsyn på allmenningskontoret i Maura fra 31.01.2024. Manntallet for Eidsvoll Almenning er også å finne utlagt på XL-Bygg Eidsvoll.

Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styrene senest 3 uker etter denne kunngjøring. Personer som ikke er oppført i manntallet kan ikke avgi stemme på årsmøtet. Spørsmål kan rettes på tlf. 948 47470 eller e-post: post@rom-alm.no.