Oppdatering på stengte veier per 14.06.23

Oppdatering på stengte veier per 14.06.23

Publisert

Holter: Alle sommerveier er åpne

Nannestad: Alle sommerveier er åpne. Sørsetervegen er stengt av hensyn til beitedyr.

Bjerke: Alle sommerveier er åpne

Gjerdrum: veien holdes stengt en stund til pga veiarbeid. Allmenningsveien utbedres nå til helårsvei, og holdes derfor stengt lenger enn normalt.

Eidsvoll: samtlige sommerveier er nå åpne.