Publisering av årsmelding og valgkomiteens innstilling

Publisering av årsmelding og valgkomiteens innstilling

Publisert

Årsmeldinger for 2023 og valgkomiteens innstilling for 2024 for alle allmenningene kommer fortløpende, under fanen Bruksrett.