Elgjakt og friluftliv

Nordåsen
4. september 2017
Brukermanual – youpark.no
2. januar 2019

IMG_1752
5/10 starter elgjakten her på Romerike. Stort sett jaktes det ut oktober. I Gjerdrum jaktes det elg ut november.

Elgjakten skal ikke hemme det generelle friluftslivet. Man skal ikke være redd for å gå i skogen. Hvis det viser seg å være aktivitet i et område behøver man ikke å oppsøke det, men heller prate litt med de aktuelle jegerne for å få en orientering om hva som foregår hvor.

Elgjakt er et meget viktig ledd i vår elgforvaltning og skjer etter nøye planlagte rammer.

Vi ønsker aller elgjegere, turgåere, syklister, mosjonsiter, bærpellere, soppsamlere osv skitt jakt og god tur!