Anleggsvirksomhet i Holter Almenning

landscape-nature-forest-trees
Kjønstadsetra
8. mai 2019
12468
Vedlikehold på broene over Rotua
1. juli 2019

Det vil frem til utgangen av september foregå anleggsvirksomhet i hovedvegen i Holter Almenning inn til Gressåkervangen og videre inn til Bekkestua og Vardåsen. Det legges fiber inn til stasjonene på Vardåsen. Vegen vil være åpen for allmennheten gjennom hele perioden, men det må påregnes ventetid i kortere perioder.