Hjortejakt 2019

Anleggsvirksomhet i Holter Almenning
31. mai 2019
Holtsetra
9. november 2020

Valdet Nannestad Allmenningene består av Bjerke, Nannestad og Holter Almenning på til sammen 85 000 dekar.

Valdets kontaktperson er Espen Asakskogen 94 84 74 70

Jakttid er 1 september til 23 desember med opphold de første syv dagene i elgjakta, f.o.m 5 oktober -11 oktober.

Det er to muligheter for å jakte hjort i Nannestad Allmenningene.

1. Elgjaktlagene kan felle hjort innenfor lagets jaktfelt, hele perioden.
2. En kan løse jaktkort på småvilt eller rådyr i en av de tre allmenningene for så å jakte hjort i hele storvaldet.

Felt dyrt eller skudd mot dyr skal innrapporteres umiddelbart, før viltet tas ut av skogen. Veging av slaktet skal skje senest to dager etter felling. Veging skal utføres av godkjent kontrollør.

Pris, 70 kr/kg uavhengig av type dyr, min. pris kr. 1500.

NB! Alle skudd mot dyr skal innrapporteres også der det antas å være bom.

Kvote 2019

2 Kalv
1 Hunndyr (1,5 år og eldre)
1 Hanndyr (1,5 år og eldre)

Jegeren er selv ansvarlig for å sjekke fellingstallene før det skal jaktes. Alle fellingstall blir lagt ut fortløpende på hjemmesiden til Allmenningsdrift Romerike SA.