Anleggsvirksomhet i Holter Almenning

Kjønstadsetra
8. mai 2019
Hjortejakt 2019
6. september 2019

Det vil frem til utgangen av september foregå anleggsvirksomhet i hovedvegen i Holter Almenning inn til Gressåkervangen og videre inn til Bekkestua og Vardåsen. Det legges fiber inn til stasjonene på Vardåsen. Vegen vil være åpen for allmennheten gjennom hele perioden, men det må påregnes ventetid i kortere perioder.