Romeriks Almenningene

- består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad og Bjerke bygdealmenninger. Tilsammen forvalter vi 130 000 dekar med skog og utmark over tre kommuner, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommune. Hos oss finner du sommer, høst- og vinteraktiviteter, med gode forhold for jakt-, fiske- og friluftsliv.

25. august 2016
Rådyrbukk

Bukkejakt 2016

Gratulerer til Christian Danielsen -med en flott bukk denne helgen. Bukkejakten er i […]
25. august 2016
Veivedlikehold

Åpne veier i Gjerdrum

Frem til 4/9 holder Gjerdrum Almenning alle bommer utenom Rokstadlia åpne for bærplukkere. […]
25. august 2016
Hjortebukk

Hjortejakt 2016

Valdet Bjerke, Nannestad og Holter Almenning består av til sammen 85 000 dekar. […]
22. juli 2016
dsc_1835

Turmål

Å våkne til en slik utsikt kan ikke være feil. Vi har flere […]
12. juli 2016
pic

Søppel

Søppel er ofte et problem ute i marka, det kan da være av […]
4. mai 2016
pexels-photo-147329

Hogst i Gjerdrum Almenning

I dag startet vi å hogge tømmer i Gjerdrum Almenning. Det hogges som […]
Samarbeidspartnere